อย. แนะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องใช้ด้วยความเข้าใจ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อความปลอดภัย

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนมากที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพ ซึ่งต้องใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างกรณี   ถั่งเช่า ที่ผู้ป่วยโรคไต กินเพื่อช่วยบำรุงร่างกาย ปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะให้ดีขึ้นนั้น การใช้ในลักษณะจะช่วยเสริมการรักษาหลักให้ดีขึ้น แต่เป็นเพียงการเสริมไม่ใช่การรักษา ดังนั้นจึงห้ามละทิ้งการรักษาหลักโดยแพทย์เด็ดขาด และการใช้สมุนไพรควบคู่การรักษาหลักก็ควรดำเนินการภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องมีการตรวจติดตามการทำงานของไตเป็นระยะ ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างพร่ำเพรื่อ ควรใช้ด้วยความเข้าใจ ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ด้านสมุนไพรทั้งก่อนและในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

****************************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์