นายอาทร พิมชะนก ผู้​ตรวจราชการ​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ตรวจเยี่ยม​กลุ่มแปรรูป​สมุนไพร​ภูผึ้งหลวง อำ​เภอ​เทิง หนุนผลิตสมุนไพร​คุณ​ภาพต้านภัยโควิด-19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและติดตามงานดำเนินงาน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ​ที่ 16 กลุ่ม​จังหวัด​ภาคเหนือ​ตอนบน 2 (จังหวัด​เชียงราย​ พะเยา แพร่ และจังหวัด​น่าน)​ ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปเกษตรและสมุนไพรภูผึ้งหลวง บ้านห้วยผึ้ง หมู่​ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย​นายประทวน ศรีรัตนพันธ์​พัฒนา​การอำ​เภอ​เทิง นายพิพัฒน์​ จันทมณีสมบูรณ์​พัฒนา​การ​อำ​เภอ​พญาเม็งราย​ ทีมงานพัฒนา​ชุมชน​อำเภอเทิง ประธานและสมาชิกกลุ่มแปรรูปเกษตรและสมุนไพรภูผึ้งหลวง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

สำหรับ​กลุ่ม​อาชีพ​แปรรูป​เกษตร​และสมุนไพร​ภู​ผึ้ง​หลวง เป็น​กลุ่ม​อาชีพ​ที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ไปประกอบอาชีพแปรรูป​สมุนไพร​จำหน่าย​จนประสบความสำเร็จ​ โดยมีผลิตภัณฑ์​เด่น อาทิ แคปซูล​สมุนไพร​ฟ้าทะลาย​โจร แคปซูล​สมุนไพรกระชายบด กล้วยบดผง ซึ่ง​มียอดสั่งซื้อ​เป็น​ประจำต่อเนื่อง​ โดยในปี 2564 สามารถ​สร้างรายได้​ให้กลุ่มฯ มากกว่า 1 ล้านบาท

ในการนี้​ นายอาทร พิมชะนก ผู้​ตรวจราชการ​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ได้ให้กำลัง​ใจ​และมอบแนวทาง​การดำเนิน​งาน​แก่คณะกรรมการ​กลุ่มในการนำเงินที่กู้ยืมจากกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรีไปใช้ในการต่อยอดการดำ​เนิน​งานของกลุ่​มให้มีประสิทธิภาพ​ เกิดประโยชน์​สูงสุด​ เพื่อให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็ง​ในด้านการบริหาร​จัดการ และพัฒนาด้านช่องทางการตลาดในการจำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​สมุนไพร​ ตลอดจนรักษา​คุณภาพ​ และมาตรฐาน​ของผลิตภั​ณฑ์ให้เป็น​มาตรฐาน​สากล เพื่อสร้างรายได้​ที่ยั่งยืนให้กลุ่มต่อไป