อว. ให้การต้อนรับ คณะจากหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 เยี่ยมชมงานมหกรรมวิทย์ฯ 64

16 พฤศจิกายน 2564 / รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะจากหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 จำนวน 252 คน เข้าเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี