มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯอยุธยา เชิญเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางซ้าย จำนวน 1 หลังคาเรือน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย (เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์) กรณีมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยจากอากาศหนาว และภัยพิบัติอื่น ๆ (ยกเว้นภัยฟ้าผ่า) โดยพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไปมอบให้แก่ นางจริณ อรรถาลำ ผู้เป็นมารดาของ นายกรวิทย์ อรรถาลำ ผู้เสียชีวิต ที่พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอบางซ้าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ