กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เปิดช่องทางระบายน้ำ บริเวณถนนสาย มส.3017 จ.แม่ฮ่องสอน หลังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ พร้อมกำจัดกิ่งไม้ วัชพืชและเศษดินที่ขวางทางระบายน้ำ บนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 – บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณ กม.ที่ 3+400 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน รวมถึงตัดกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท ป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุหรือน้ำป่าไหลหลาก เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146