รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลากะตักพัฒนาภูเก็ต

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลากะตักพัฒนาภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีชาวประมงจังหวัดภูเก็ต เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ นำเสนอกิจกรรมของกลุ่ม โดยมีกลุ่มดังกล่าวเข้ารวมตัวของสมาชิกที่เป็นมุสลิมและพุทธจำนวน 32 ครัวเรือน ซึ่งการผลิตปลากะตักตากแห้งและผลิตภัณฑ์การแปรรูปสัตว์น้ำ ต้องใช้ปลากะตักสด 720 ตัน ผลิตปลากะตักตากแห้งปีละประมาณ 300 ตัน มูลค่าประมาณ  15 ล้านบาท ตลาดที่จำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีน ข้อจำกัดของกลุ่มประกอบด้วยปลากะตักสด 6 เดือนต่อปี ทำให้ไม่สามารถแปรรูปได้ต่อเนือง ประกอบกับสถานที่แปรรูปยังเป็นพื้นบ้านกลุ่มต้องการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ทางด้านรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ จึงเสนอให้กลุ่มหารือกับสมาชิกพิจารณาในการนำวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมอบให้ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ ต่อไป