‘สินิตย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ประกาศเดินหน้าเจรจา FTA อย่างเป็นทางการ

รมช.พาณิชย์ ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ประกาศเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา อย่างเป็นทางการ พร้อมจับมือเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด-19 ย้ำใช้ระบบการค้าภายใต้ WTO เปิดกว้าง-เป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัติ ด้านเอกชนขานรับและสนับสนุนการเจรจาเต็มที่ มั่นใจจะช่วยขยายการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าไปแถบอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ประกาศเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียน-แคนาดา รวมทั้งหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และพบภาคเอกชนสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน

นายสินิตย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ไทยได้ร่วมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาประกาศเริ่มเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา ครบ 45 ปี ในปี 2565 โดยที่ประชุมได้มอบระดับเจ้าหน้าที่อาเซียนและแคนาดาเร่งจัดทำแผนการเจรจา และเริ่มการประชุมรอบแรกโดยเร็ว ซึ่งการเปิดเจรจา FTA ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ โดยการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา จะช่วยขยายโอกาสการค้า การลงทุน และสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งไทยยังไม่เคยมี FTA มาก่อน รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกับภาคเอกชนจากสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน โดยภาคเอกชนขานรับและพร้อมสนับสนุนการเจรจาดังกล่าว และมั่นใจว่าจะช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-แคนาดา รวมทั้งเกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างภูมิภาค และสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วย

รมช.พาณิชย์ เสริมว่า ที่ประชุมยังได้ย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้หลักการของ WTO การส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต การค้าดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนงานด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียน-แคนาดา ปี 2564-2568 ที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ของอาเซียน ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2564) อาเซียนกับแคนาดามีมูลค่าการค้ารวม 18,450 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 29.8%) โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 14,093 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 31.3%) และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 4,357 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 25.3%) ส่วนไทยกับแคนาดามีมูลค่าการค้ารวม 2,002 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 18.3%) โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,349 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 21.7%) และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 653 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 11.8%) สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ธัญพืช ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

———————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
17 พฤศจิกายน 2564