รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน ประสบปัญหาสังคมจากโควิด – 19 ได้ศึกษาต่อในระบบ

วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จำนวน 100 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 90 คน และจากกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 10 คน  เพื่อช่วยเหลือเด็กให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

นายจุติ กล่าวว่า จิตวิญญาณของกระทรวง พม. คือ การลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ตนขอให้กำลังใจทุกคน เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้รายได้ลดลงมากจากเดือนละ 30,000 บาท เหลือปีละ 30,000 บาท ส่งผลให้คนภูเก็ตยากจนเฉียบพลัน แต่กระทรวง พม. จะไม่ทิ้งคุณ เราจะกลับมาหาคุณ ซึ่งต้องมาดูว่าหลังจากสถานการณ์โควิด – 19  เราจะเดินต่อไปอย่างไร เพราะทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหมือนเดิม  จังหวัดภูเก็ตเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน ตนเชื่อว่าองค์ประกอบของจังหวัดภูเก็ตสามารถทำได้ และเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มหาศาล ทั้งนี้ การทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกล้าหาญมาก เพราะทุกอย่างมีความเสี่ยง แต่เป็นการเสี่ยงอย่างรอบคอบ  ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสปอร์ตไลท์อยู่แล้ว ก่อนสถานการณ์โควิด – 19 ได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแน่นอน แต่เราต้องก้าวข้ามไป และตนเชื่อว่าเราจะรอดไปด้วยกัน

####################