จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกับถนนประชาชื่น

(17 พ.ย.64) เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนาม คณะผู้บริหารสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการจราจรของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายขนาด 400 เตียง เป็นการเพิ่มทางเลือกเส้นทางเข้าออกด้านตะวันตกของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการอีกหนึ่งเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางที่ใช้สัญจรมี 2 เส้นทางคือ ด้านเหนือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะ และด้านตะวันออกเป็นเส้นทางถนนหมายเลข 8 ออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต โดยที่ถนนหมายเลข 10 จะเชื่อมต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ไปทางด้านตะวันตกบรรจบกับถนนประชาชื่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มณฑลทหารบกที่ 11 การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้ใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทาง

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างสิ่งทดแทนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในมณฑลทหารบกที่ 11 และก่อสร้างรั้วผนังกันเสียง ประตู ป้ายหน่วย และป้อมยามรักษาการ ให้กับมณฑลทหารบกที่ 11 และสร้างคลอง Recycle ก่อสร้างรั้วผนังกันเสียง ประตู ให้การประปานครหลวง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนประชาชื่น ข้ามคลองประปา ผ่านพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 11 และพื้นที่ของการประปานครหลวง ข้ามคลองบางตลาด และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับถนนภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 1.30 กิโลเมตร กำหนดก่อสร้างปลายปี 2564 ระยะเวลาการก่อสร้าง 540 วัน (18 เดือน)

ประกอบด้วย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมเขตทางกว้างประมาณ 20 เมตร ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ ป้ายและเครื่องหมายจราจร และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) แล้วเสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายขนาด 400 เตียง
—–