“ชัยวุฒิ” ยัน Thailand pass พร้อม100% รับ นทท.ลงทะเบียนผ่านดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตรวจดูการทำงาน ของระบบThailand pass โดย รมว.ดิจิทัล ระบุว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มาตรวจระบบการทำงานของ Thailand pass เพื่อให้ได้มาตรฐาน

จากข้อสั่งการท่านนายกฯ “เน้นว่าเราต้องใช้ระบบดิจิทัล 100 % ในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศ

1.เพื่อประสิทธิภาพ ความชัดเจนของข้อมูล

2.เพื่อไม่ให้เสียเวลา ไม่เป็นภาระของนักท่องเที่ยว

ซึ่งวันนี้เราสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานได้ 100% เชื่อมโยงต่างๆทั้งหมด ไม่ต้องถือกระดาษ เอกสารใดๆมา โดยผู้เดินทางกรอกข้อมูลใน Thailand pass ที่ต้นทาง มาถึงเมืองไทยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือให้หมายเลขหนังสือเดินทาง การตรวจสอบก็จะรวดเร็ว ทำให้นักเดินทางสะดวกสบาย และอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น” นายชัยวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ระบบThailand pass ขณะนี้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ ดิจิทัล มั่นใจว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามที่กระทรวงท่องเที่ยวคาดการณ์ในเดือนมีนาคม ไม่ตำ่กว่า1 ล้านคน แน่นอนหรือต่อให้นักท่องเที่ยวมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหา เเม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงระบบติดขัด ไปบ้างเพราะต้องทำการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับปริมาณคนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานเป็นระบบดิจิตอล100%เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ

—————————————————-