🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ฉีดในจังหวัด

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 6,152 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 2,013,892 โด๊ส

🏘️ ฉีดในจังหวัด 1,058,371 คน

🏬 ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน

💉 เข็ม สะสม 1,356,807 คน 84.32%

💉💉 เข็ม สะสม 881,100 คน 54.88%

📌 การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center