การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมรถมอเตอร์ไซด์แบบ 4 จังหวะ ตอนที่ 1

Featured Video Play Icon

เป็นวีดีโอเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาและตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์แบบ 4 จังหวะ ตอนที่ 1 (มีทั้งหมด 4 ตอน) ผลิตโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Upload เข้า YouTube โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เพื่อใช้เป็นสื่อวีดีโอทางไกลสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ขอขอบคุณข้อมูล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แสกนQR Code ด้านล่าง