กรมบังคับคดีเร่งไกล่เกลี่ยกรณีครอบครัวประกาศขายดวงตา – ไต อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้แทนโจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอให้งดการบังคับคดี

ตามที่มีข่าว กรณีประกาศขายตา – ไต ยกครอบครัว หลังโดนยึดบ้าน-ที่ดิน เพราะเซ็นค้ำให้ภรรยาเพื่อนที่เป็นตำรวจ ขึ้นป้ายไวนิลประกาศขายตา ไต แลกเงิน หวังซื้อบ้านคืน นั้น

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวได้มีการมอบหมายให้นายภักพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เร่งให้การช่วยเหลือประสานนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจรจาไกล่เกลี่ยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประสานนัดทุกฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยผู้แทนฝ่ายโจทก์ได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับฝ่ายจำเลย ผลปรากฏว่าสามารถตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจำเลยที่ 1 จะหาเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์และผู้แทนโจทก์ได้ให้โอกาสจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ผู้แทนโจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอให้งดการบังคับคดีไว้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กรมบังคับคดีได้ให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอด คู่ความสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4840, 0 2887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ