เร่งให้ความรู้การใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี ป้องกันผลตรวจคลาดเคลื่อน

(16 พ.ย. 64) ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม สำนักอนามัยรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาพรวมการให้บริการวัคซีน ผลการดำเนินการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (CCRT) การดำเนินงานศูนย์พักคอย (Community Isolation) โรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขต (District Field Hospital) โดยสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการควบคุมโรคภาพรวมของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ การระบาดของโรคมีแนวโน้มคงตัว การระบาดเป็นกลุ่มก้อนมีแนวโน้มลดลงในทุกสถานที่ ยกเว้นแคมป์ก่อสร้างยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จึงยังคงต้องมีการกำกับติดตามมาตรการในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ดูแลเรื่องการหมุนเวียนแรงงาน ควรมีการตรวจสอบการรับวัคซีนและคัดกรองในกลุ่มแรงงานใหม่ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการ Universal Prevention ให้กับประชาชน องค์กร ปฏิบัติเป็นปกวิสัย และเฝ้าระวังอาการตัวเอง สำหรับองค์กรให้เน้นย้ำมาตรการ Covid Free Setting เพิ่มเติมด้วย

ในส่วนของผลการดำเนินการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 64 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 36,113 ราย เป็นผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 35,688 ราย และเดินทางผ่านสนามบินดอนเมือง 425 ราย พบติดเชื้อสะสม 18 ราย เฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เริ่มเปิดเรียนแบบ On-Site เมื่อวานนี้ เพื่อไม่ให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน รวมทั้งมอบหมายให้สำนักอนามัยจัดเจ้าหน้าที่วิทยากรสอนวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธีให้แก่ครูอาจารย์ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงช่วยดูแลในวันเปิดเรียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป

—————————