เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม นำร่องโซนหัวลำโพง คาดแล้วเสร็จ มี.ค. 65

(16 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนกรุงเกษม จุดก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าน้ำที่ 1) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างจากจุดก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าน้ำที่ 1) ไปถึงสะพานเจริญสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โซนหัวลำโพง โดยดำเนินการทั้งสองฝั่งคลอง ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นจำเป็นจะต้องมีการรื้อย้ายต้นไม้บางส่วนออก โดยมีรุกขกรช่วยดูแลการล้อมย้ายไปดูแลและอนุบาลตามหลักวิชาการ จากนั้นจะนำไปปลูกในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมนั้นได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและดำเนินการควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น ความสวยงามริมคลอง ความสะอาดของน้ำในคลอง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม กำหนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 65 สำหรับฝั่งหัวลำโพงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 64 พร้อมกับการปรับปรุงคลองช่องนนทรีช่วงที่ 2 สามารถเปิดบางส่วนได้ก่อนปีใหม่หรือประมาณวันที่ 25 ธ.ค. 64

กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนริมคลอง ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคลอง โดยคลองผดุงกรุงเกษมเป็น 1 ในคลองที่กรุงเทพมหานครกำหนดพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สวยงาม สะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย อาทิ เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมฯ ระยะทางรวม 4,480 ม. แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน 1 ตลาดน้อย ระยะทาง 680 เมตร โซน 2 หัวลำโพง ระยะทาง 1,250 เมตร โซน 3 โบเบ๊ ระยะทาง 450 เมตร โซน 4 นางเลิ้ง ระยะทาง 700 เมตร โซน 5 สถานที่ราชการ ระยะทาง 700 เมตร และโซน 6 เทเวศร์ ระยะทาง 700 เมตร ซึ่งในระยะแรกเป็นการดำเนินการนำร่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม โซนที่ 2 หัวลำโพง (ช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ วันเริ่มสัญญา 1 ต.ค. 64 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 65 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน รายละเอียดการดำเนินการ ได้แก่ ความกว้างทางเท้าเฉลี่ยฝั่งถนนกรุงเกษม ประมาณ 8-10 เมตร และฝั่งถนนเลียบทางรถไฟ ประมาณ 5 เมตร ความยาวตามแนวคลองช่วงที่ปรับปรุง 1,250 เมตร เบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

1. ปรับปรุงทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 15,000 ตร.ม.

2. ปรับปรุงท่าน้ำจำนวน 4 แห่ง

3. ปรับปรุงคันหินยาว 2,500 ม.

4. ปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า ตลอดช่วงโครงการ

5. ปรับปรุงโคมไฟผนังคลอง ตลอดช่วงโครงการ

6. งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7. งานภูมิสถาปัตย์

8. ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

 

ทั้งนี้มีแผนงานที่เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ได้แก่ งานปรับปรุงทางเท้า ตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานนพวงศ์ (ฝั่งสถานีรถไฟหัวลำโพง) แล้วเสร็จ – ท่าน้ำแห่งที่ 1 แล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนราวกันตกเดิม รื้อคันหินและทางเท้าเดิม สร้างคันหิน และทางเท้าใหม่ ทุบรื้อพื้นที่เท้าเดิม สร้างพื้นฐานทางเท้าใหม่ ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม และเตรียมงานสร้างท่าน้ำ ผลงานตามแผน 18% ทาได้ 21% เร็วกว่าแผน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 64)
——————————–