สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (13 พ.ย. – 15 พ.ย. 2564)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงหนักมาก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 124.0 มม. ที่ จ. ชุมพร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 95.0 มม. ที่ จ. ชุมพร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 87.0 มม. ที่ จ. ชุมพร