รมว.ทส. เป็นประธานจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ“มิติใหม่เหมืองแร่ไทย : ก้าวใหม่จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ“มิติใหม่เหมืองแร่ไทย : ก้าวใหม่จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ”(The 2   Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 “New Step : From Policy to Implementation”)

โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับมอบรางวัล “Thailand Green andSmart Mining Awards” จำนวน ๑๐ ราย โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน และในช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining ประกอบด้วย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์จำกัด บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย และหจก.ชุติวรรณ

************************************