รองอธิบดี พด. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกระบี่

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการต่างๆ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณานโยบายสำคัญเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การประกาศพื้นที่นำร่อง Tourism Sandbox ที่เราจะสร้างให้เป็นโมเดลต้นแบบระดับโลก การสร้างความเชื่อมโยงการขนส่งและการท่องเที่ยวกับอินเดียและประเทศในกลุ่ม BIMSTEC การส่งเสริมให้เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลต่างๆ รวมถึงการเป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง อีกด้วย

เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.40 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน และร่วมกิจกรรมการทำโรตี 2-1 (การทำโรตีและทอดไข่ดาวบนใบตอง) ซึ่งเป็นอาหารเช้าวิถีคนปักษ์ใต้ที่รับประทานคู่กับชา-กาแฟโบราณ ชมการสาธิตวาดภาพวิวคลองหรูดลงบนผืนผ้า และลงนามบนผืนผ้าบาติกเป็นที่ระลึกแก่ชุมชนหนองทะเล เยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์คลองหรูด สัมผัสบรรยากาศการพายคายัค การเล่นน้ำของเด็ก เยาวชน ที่คลองหรูด และถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุดเช็คอิน UNSEEN Krabi Thailand

ต่อมาในเวลา 14.45 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอุทยานต้อนรับการท่องเที่ยวเมืองกระบี่ และพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในท้องที่ ภาคเอกชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นทุ้งฟ้า) ไม้มงคลประจำจังหวัด ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยกลุ่มจังหวัดใน “กลุ่มอันดามัน” นี้ (กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง สตูล) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ซึ่งก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด กลุ่มจังหวัดอันดามันนี้ สร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวได้มากถึงปีละ 700,000 ล้านบาท มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน หาดไร่เลย์ หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง และสุสานหอย 75 ล้านปี เป็นต้น นับว่าทุกจังหวัดในพื้นที่นี้ มีความร่ำรวยทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ มีมนต์เสน่ห์ดึงดูด ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราให้กลับมาคึกคัก และแข็งแรงอีกครั้ง