นิคมฯอมตะชลบุรีเช็คฝุ่นละอองโรงงานผลิตกระดาษกาว พบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบโรงงานตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไข ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษกาวที่ใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ จากการตรวจสอบโรงงาน

พบว่า โรงงานมีการใช้ระบบบำบัดอากาศแบบ Incineration และมีการใช้หม้อต้มไอน้ำ โดยใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

******************************************************