รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ ลงกระบี่ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพิ่มผลิตภาพ สร้างอาชีพรองรับธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ และพบผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวกระบี่ ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดรายได้เป็นเม็ดเงินมหาศาล ขณะเดียวกันเกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้พัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงานทำให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง

 

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้นำนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งในสวนยางพาราและเลี้ยงบริเวณบ้านเรือน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือให้แก่สมาชิก โดยดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มผลิตและลดการสูญเสีย รวมทั้งลดการสูญเสียผลผลิตจากผึ้งย้ายรังให้กับกลุ่ม วัสดุแบบชำรุดและเสารังผึ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้จากการลดการย้ายรังผึ้งได้ร้อยละ 10 คิดเป็นรายได้ 63,000 บาทต่อปี ลดความสูญเสียด้านแรงงานและประหยัดเวลาในการทำงานได้ร้อยละ 50 จากการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มปีละไม่น้อยกว่า 300,000 บาท กลุ่มบากัน บาติก ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเป็นรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน กลุ่มชุมชนห้าเสือ เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาในแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันไป สำนักงานจัดหางานกระบี่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มดังกล่าวจึงได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อให้ทุกคนถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มอื่นๆ ได้ เป็นการสร้างรายได้แก่สมาชิกเฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองท่อมลายคราม ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้และสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้แก่กลุ่มอื่น ๆ รายได้เฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งกลุ่มอาชีพอื่นๆ อาทิ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  กลุ่มขนมอบ เบเกอร์รี่ กลุ่มน้ำสมุนไพร กลุ่มอาหารยุโรป กลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การเพ้นท์ผ้า ปักผ้า  เป็นต้น

+++++++++++++++++++