📣 สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 15 หลังจากเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64)

🌟 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 97 ราย

🔴 เพศหญิง 52 ราย 🔵 เพศชาย 45 ราย

👥 ต่างชาติ 1 ราย (กัมพูชา 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 34 ราย

อำเภอบางใหญ่ 16 ราย

อำเภอบางบัวทอง 15 ราย

อำเภอไทรน้อย 14 ราย

อำเภอบางกรวย 12 ราย

อำเภอปากเกร็ด 6 ราย

🤧 มีอาการ 72 ราย คิดเป็น 74.22 %

😳 ไม่มีอาการ 25 ราย คิดเป็น 33.68 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 38 ราย คิดเป็น 39.17%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 10 ราย คิดเป็น 10.30%

AstraZeneca 4 ราย

Sinovac 3 ราย

Sinopharm 2 ราย

Pfizer 1 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 48 ราย คิดเป็น 49.48%

Sinovac I + Sinovac II = 3 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 5 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 14 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 25 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 1 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 0 ราย

– รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย คิดเป็น 1.03%

Sinovac I+ Sinovac II + AstraZeneca III = 0 ราย

Sinovac I+ Sinovac II + Pfizer III = 1 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 97 ราย

– นักเรียน (ไม่ระบุ) 13 ราย ระบุ นักเรียน โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1 ราย

– พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 16 ราย

– พนักงานค้าขาย (ไม่ระบุ) 6 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 5 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน SNP

– พนักงาน ห้างสรรพสินค้า

– ขับวินมอเตอร์ไซต์

– ข้าราชการเกษียณ

– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

– พนักงาน ผลิตเฟอร์นิเจอร์

– พนักงาน บริษัท ยูเรก้า คอฟฟี่ จำกัด

– พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์นนทบุรี

– พนักงานราชการ

– พนักงาน โรงงานเฟอร์นิเจอร์

– พนักงาน ฮาจิบัง สาขาเซ็นทรัลเวสเกต

– รับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง

– รับจ้างเย็บผ้า

– วิศวกร

– เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพญาไท

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562