“ชัยวุฒิ” ลงพท.กระบี่ตรวจโครงการนำสายสื่อสารลงดิน ปรับภูมิทัศน์รับ นทท.

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ จ.กระบี่ เยี่ยมชมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รองรับนักท่องเที่ยว พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ลานปูดำ และเกาะพีพี ปรับภูมิทัศน์ 2 แลนด์มาร์กจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัด

วันที่ 15 พ.ย. 64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ โดยรมว.ดีอีเอส และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของ จ.กระบี่ 2 จุด ได้แก่ ลานปูดำ และเกาะพีพี โดยมี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ขานรับนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโนบายว่าให้แก้ปัญหาสายไฟและสายสื่อสารที่รกรุงรัง เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ให้เป็นสายสื่อสารลงดิน ลดผลกระทบจากความขัดข้องของสัญญาณ และปัญหาด้านการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายการ ให้บริการโทรคมนาคม รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ รัฐบาลโดย NT จะเข้ามาลงทุนติดตั้งและเดินสายเคเบิ้ลสื่อสารที่เชื่อมเข้าไปถึงบ้านหรือจุดผู้ใช้งานปลายทาง และเปิดให้โอเปอเรเตอร์สื่อสารทุกรายเข้ามาเช่าใช้งาน ไม่ต้องไปลงทุนซ้ำซ้อน ไม่ต้องไปเดินสายสื่อสารใหม่ให้รกรุงรัง เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านทัศนียภาพของเมือง อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการเช่าใช้ร่วมในระบบเดียวกัน และมีแนวคิดการหาทางออกร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสาร ขณะที่กระทรวงฯ คงต้องมีการวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของการเดินสายสื่อสารให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้รกรุงรัง หรือในพื้นที่ซึ่งสามารถลากสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมดได้อย่างเช่น เกาะพีพี ก็จะไม่ให้มีการพาดสายบนเสาไฟฟ้าให้รกสายตา

“ในส่วนของโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จุดท่องเที่ยวเกาะพีพี ครอบคลุมระยะทาง 3 กม. ใช้งบประมาณราว 12 ล้านบาท หลังแล้วเสร็จจะช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้ดูสวยงาม และไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสาร รกรุงรังที่บดบังทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยว” นายชัยวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เป็น 1 ใน 4 จังหวัดพื้นที่สีฟ้าสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งมีการเชื่อมต่อกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ้นดามัน ที่ผ่านมากระบี่ เป็นหมุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฯ พบว่าก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนกว่า 6 ล้านคนเมื่อปี 62 โดยเป็นสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถึงกว่า 4 ล้านคน

ขณะที่ จากข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุว่าในปีงบประมาณ 62 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของอุทยานแห่งชาติยอดนิยม โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 1 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 80% และในปี 62 จัดเก็บรายได้จากค่าบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติได้มากกว่า 374 ล้านบาท

——————————————————–