ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางเชือกหนัง ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแวก ถึงถนนบรมราชชนนี

ถนนบางแวก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3

ถนนนครลุง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่หมู่บ้านเศรฐกิจ ถึงคลองบางขี้เก้ง   

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง