กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษคนขับรถแท็กซี่ที่ไล่ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง และแสดงกิริยาไม่สุภาพฯ ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์

ตามที่สื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวกรณีคนขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห-1210 กรุงเทพมหานคร ได้ให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง และแสดงกิริยาไม่สุภาพฯ ในระหว่างใช้บริการเพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากไม่พอใจที่ผู้โดยสารไม่ยอมขึ้นทางด่วน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 13.45 น. บริเวณบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นั้น https://www.facebook.com/101719638796690/posts/193224289646224/?d=n

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้เรียกผู้ขับรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยผู้ขับรถคือ นายวิทอง สีงาม ซึ่งให้การว่า อยากให้ผู้โดยสารขึ้นทางด่วนไปมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเห็นว่าผู้โดยสารจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองไม่ทันในเวลา 16.30 น. จึงได้ให้ผู้โดยสารลงจากรถแล้วไปขึ้นรถคันอื่น ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้กระทำผิดจริง

 

กองตรวจการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวผู้ขับรถมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 จึงได้ดำเนินการลงโทษ ดังนี้

1. เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดข้อหาให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงที่หมายฯ และแสดงกิริยาในลักษณะที่ไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร ตามมาตร 57 เบญจ และมาตรา 57 ฉ เป็นเงิน 2,000 บาท

2. พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งส่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการให้บริการผู้โดยสารที่ดีและกฎ ระเบียบที่ถูกต้องในการขับรถเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป