นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองและบำรุงรักษา นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อเพิ่มศักยภาพอาคารที่พักผู้โดยสาร ทางขับขนาน และลานจอดเครื่องบิน สำหรับรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน สร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างมั่นคง

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับฟัง รับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาดังนี้

1. ก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 135 เมตร ยาว 960 เมตร งบประมาณ 863 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อมกราคม 2564

2. ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 44 เมตร ยาว 1,840 เมตร วงเงินงบประมาณ 941.90 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 14.412 %

3. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (หลังที่ 3) ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่โดยรวม 66,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,500 คน/ชั่วโมง หรือ 4 ล้านคน/ปี เป็น 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคนต่อปี  และสามารถรองรับรถยนต์ได้จากเดิม 464 คัน เป็น 2,664 คัน วงเงินงบประมาณ 2,923.40 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 66.17 %

4. เวนคืนที่ดินประมาณ 100 ไร่ เพื่อติดตั้งระบบไฟนำร่องและลดผลกระทบด้านเสียง คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2566-2567  วงเงินงบประมาณ 350 ล้านบาท

5. ติดตั้งไฟนำร่อง Approach Light CAT I คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2568 วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายเจ้าหน้าที่และผู้ประชาชนในพื้นที่ ที่มาให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเดินต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้
*****