“สาธิต” ลงพื้นที่พังงา ย้ำฉีดวัคซีน-รักษาวินัย สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว หวังปีหน้าฉลองสงกรานต์เต็มรูปแบบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์เขาหลัก จ.พังงา ดันกลุ่มจังหวัดอันดามันมีระบบการดูแลทางทะเล สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ระดมฉีดวัคซีน ขอทุกฝ่ายร่วมรักษาวินัย เข้มมาตรการ ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ ปีใหม่รับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และสงกรานต์ปีหน้าได้กลับมาฉลองเต็มรูปแบบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์การแพทย์เขาหลัก (Andaman Hub Medical Center) จ.พังงา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก ให้กำลังใจ อสม. และมอบวัสดุทางการแพทย์ให้แก่ อสม.เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

ดร.สาธิตกล่าวว่า จ.พังงา เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวทั้งจังหวัด (สีฟ้า) ร่วมกับ กทม. กระบี่ และภูเก็ต ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา คือ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดย จ.พังงา สามารถฉีดได้แล้ว กว่า 75% มีอสม. เป็นตัวอย่างที่ดีและช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนว่า แม้ฉีดวัคซีนจำนวนมากแล้ว แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ จึงยังต้องเข้มมาตรการป้องกันโรค โดยขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีวินัยในการรักษามาตรการ COVID Free Setting และ Thai Stop COVID

“จากนี้ถึงเดือนธันวาคม ต้องเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น เพราะขณะนี้เรามีโอกาสพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมรวมกลุ่มคน เช่น งานกฐิน, การจัดงานลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง และการเปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องขอความร่วมมือทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น หอการค้า และผู้ประกอบการ เข้มมาตรการไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ผู้ประกอบการรักษาวินัย เชื่อว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก และสงกรานต์ปีหน้าเราจะเฉลิมฉลองได้เต็มรูปแบบ” ดร.สาธิตกล่าว

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์การแพทย์เขาหลักถือเป็นต้นแบบในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทางทะเล การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูง จะพัฒนาเชิงนโยบายให้กลุ่มจังหวัดอันดามันที่มีการท่องเที่ยวทางทะเลต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในสถานพยาบาลเป็นพิเศษ แต่ละภาคส่วนมีระบบซักซ้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบประมาณการพัฒนาเรื่องนี้ เนื่องจากหากพัฒนาได้ดีจะดึงเงินจากการท่องเที่ยวกลับคืนมา

สำหรับ จ.พังงามีผู้ป่วยโควิด 19 สะสม 5,430 ราย รักษาหาย 4,806 ราย อยู่ระหว่างรักษา 603 ราย และเสียชีวิต 21 ราย มีโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง มี Community Isolation ทุกอำเภอ สามารถฉีดวัคซีนได้แล้วกว่า 75% และขยายไปยังกลุ่มแรงงานต่างด้าว มีการยกระดับสถานประกอบการตามมาตรการ COVID Free Setting ส่วนศูนย์การแพทย์เขาหลัก จัดตั้งตามนโยบายความเข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจ โดยได้รับงบประมาณ 247.4 ล้านบาท เมื่อปี 2560 เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลและตั้งศูนย์ มีการลงนามข้อตกลงบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน 21 หน่วยงาน และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

****************************** 15 พฤศจิกายน 2564