📣 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียน On-Site เปิดเรียนวันแรก

💥 วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน On-Site เปิดเรียนวันแรกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่วนการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับสัปดาห์ ตามการแบ่งกลุ่ม A-B หรือแบ่งครึ่งหนึ่งเรียนที่โรงเรียน อีกครึ่งเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ และภายในโรงเรียนยังดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น มีการเว้นระยะห่าง มีการจำกัดนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียน มีจุดล้างมือ มีการประเมินความพร้อมการจัดการสอน รวมถึงแผนเผชิญเหตุหากพบบุคลากรและนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูง

💥 โดยในสัปดาห์แรกของการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มีการแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทั้งหมด 100% จากนั้นจะเป็นสุ่มตรวจนักเรียนที่มาโรงเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในรั้วโรงเรียน