บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 7 พันล้านบาทตามเป้า นักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนมากกว่า 3 เท่า

บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการออกเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท รวม 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนมากกว่า 3 เท่า โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ทำให้บางจากฯ ออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ จากผู้ลงทุนทุกกลุ่ม

โดยบางจากฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.29% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11%ต่อปี มูลค่า 1,400 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.43% ต่อปี มูลค่า 2,600 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก ครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทและนิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ โดยบางจากฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจต่อไป

ความสำเร็จในออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจของบริษัท บางจากฯ ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำของไทย และมุมมองผู้ลงทุนที่เล็งเห็นศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจพลังงานได้อย่างครบวงจร ทั้งโรงกลั่นน้ำมัน สถานะทางการตลาดที่มั่นคงในธุรกิจการตลาดเชื้อเพลิง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่และต่อยอดธุรกิจเดิมด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบางจากฯ และเชื่อว่าหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการที่บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีอันดับเครดิตที่ระดับ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาด รวมทั้งขอขอบคุณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ครับ” นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

—————————-