รมว.กษ. สั่ง ชป.เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยชาวบางสะพาน

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ในหลายพื้นที่ของอำเภอบางสะพาน หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง พร้อมเดินเครื่องและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่ จึงสั่งการมายังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกำชับให้กรมชลประทานวางแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขลประทานที่ 14 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน พร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านวังยาว ในพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ที่ชำรุด ซึ่งในขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว นอกจากนี้ได้ประสานขอสนับสนุนรถแบ็คโฮจากสำนักเครื่องจักรกล ขุดเปิดคลองปากปิด จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอาคารชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นได้