นายกฯ สั่งชป.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน พร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดเวลา เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ของไทย จึงกำชับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ในส่วนของการให้การช่วยเหลือประชาชนจะต้องเป็นไปในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายหลังจากน้ำลดด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน ได้ประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำคลองท่าดี-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยในระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 2564 มีน้ำไหลผ่านคลองท่าดี ที่สถานี x.55 บริเวณบ้านท่าใหญ่ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา สะสมแล้วประมาณ 11.3 ล้าน ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณน้ำท่า(Side Flow) และฝนที่ตกในพื้นที่ อีก 4.9 ล้าน.ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำไหลเข้าเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมกันประมาณ 16.2 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้ทำการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำนครน้อย ประตูระบายน้ำป่าเหล้า ประตูระบายน้ำคูพาย คลองทุ่งปรัง-ท่าซัก และคลองสวนหลวง ตามลำดับ ปริมาณน้ำระบายสะสมรวม 14.3 ล้าน ลบ.ม. ยังคงมีน้ำค้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอีกประมาณ 1.9 ล้าน ลบ.ม. หากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่คาดว่าจะสามารถระบายน้ำทั้งหมดภายในเร็ววันนี้

ด้านสถานการณ์น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง และสตูล กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ รวมกว่า 400 หน่วย เข้าติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงตามแผนป้องกันอุทกภัยที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ
🔶จังหวัดสงขลา บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนริมคลองธรรมชาติ อำเภอหาดใหญ่ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
🔶จังหวัดพัทลุง ในเขตเทศบาลควนขนุน เทศบาลตำบลแม่ขรี บริเวณบ้านโคกยา ตำบลเขาชัยสน และบริเวณทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองพัทลุง
🔶จังหวัดตรัง บริเวณตลาดนาโยง ตำบลนาโยงเหนือ บริเวณวัดท่าจีน ตำบลทับเที่ยง และบริเวณตลาดเทศบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว
และ🔶จังหวัดสตูล บริเวณเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย เขตเทศบาลตำบลกำแพง ตำบลกำแพง บริเวณประตูระบายน้ำบาโรยปลายคลองก่อนระบายน้ำลงสู่ทะเล และบริเวณชุมชนหลังแขวงการทางจังหวัดสตูล