ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งเสริม และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย 💻“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูธชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2564 ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการแสดงผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีฯ” ผ้าไทยลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” และจำหน่ายสินค้า OTOP premium

ในวันนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไทยกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” คือ “ความสุขที่เลือกได้ สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส”

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ “ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส” ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทย ที่ผลิตโดยการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง และคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยม สวยงาม ให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย เสมือนได้ต่อลมหายใจให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้บังเกิดผลโดยพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด เป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย โดยภายในบูธชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดนิทรรศการแสดงผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีฯ” ผ้าไทยลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” และจำหน่ายสินค้า OTOP premium โดยในแต่ละวันผมได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอร่วมสนับสนุนกิจกรรมของบูธมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดการจัดงาน ดังนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดแสดงเดินแบบผ้าไทย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดแสดงอังกะลุง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จัดเดินแบบผ้าไทย รำวงย้อนยุค โดยชมรมผู้สูงอายุ และคีตะมวยไทย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน
ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จัดแสดงจากโรงเรียนและลิเกกูลู
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค ตอบปัญหาชิงรางวัล
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ จัดแสดงเดินแบบผ้าไทย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเดินแบบผ้าไทย VIP
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว
ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จัดแสดงดนตรีไทย รำวงย้อนยุค
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดเดินแบบผ้าไทย การแสดงฉ่อย การละเล่นพื้นบ้าน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍