รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดข้าวเปลือก หวังเชื่อมโยงตลาด เพิ่มความเป็นธรรม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 15.30 น. ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด อ.แม่ทะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวตามโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจำนวนมาก สามารถช่วยเกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำหน่ายในโครงการจะได้ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัด คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด พิจารณาเห็นชอบโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า, โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา, โรงเรียนบ้านแม่ส้าน, โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า, โรงเรียนบ้านเปียงใจ, โรงเรียนบ้านเลาสู, หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก เป็นสำนักงานที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง