กรมชลฯ เตรียมรับมือน้ำหลาก หลังอุตุเตือนฝนตกหนักทั่วภาคใต้

กรมชลประทาน เตรียมรับสถานการณ์น้ำหลากในภาคใต้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ตรัง และสตูล ได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 14 – 17 และสำนักเครื่องจักรกล เตรียมพร้อมบุคลากรประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับให้ติดตาม ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม รวมไปถึงการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสภาพอากาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามสถานการณ์น้ำและบูรณาการร่วมกับจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้สามารถรับมือสถานการณ์น้ำได้ทันท่วงที พร้อมกับเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา