อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมศุลกากร ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กรมศุลกากรได้นำผ้าพระกฐินมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามแห่งนี้ และได้ปวารณาถวายปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สำหรับยอดเงินที่ร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มียอดรวมทั้งสิ้น 6,102,659 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่

1. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

2. โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

3. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดประดู่

5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลวัดประดู่

6. โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)

โรงเรียนละ 20,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัยโรงเรียนละ 5,000 ชิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป