กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำคลองสน(เกาะช้าง) และร่องน้ำพังราด ส่งเสิรมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ชุมชน

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่าดูแลบำรุงรักษาร่องน้ำเพื่อให้เรือสามารถใช้ร่องน้ำสัญจรเข้า – ออก ได้ตลอดเวลา กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางน้ำ

กรมเจ้าท่า : โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ :สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (จันทบุรี) : หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน(เกาะช้าง) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน ประกอบด้วย เรือเจ้าท่า ป.201 ,ป.202 ,ป.203 และป.204 ขุดลอกระยะทาง 800 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 40 เมตร และ 10 เมตร ลึก 2 เมตร และ 1 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอกที่ควรขุด 42,080.00 ลูกบาศก์เมตร แก้ไขปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน เมื่อขุดลอกร่องน้ำเพิ่มความลึกร่องน้ำทางเรือเดิน ทำให้เรือท่องเที่ยว และเรือประมง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส จำนวนประมาณ 100 ลำ สามารถผ่านเข้าออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา และยังทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำทะเลขึ้น-ลงได้ดีส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับประโยชน์อีกด้วย

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเรือเจ้าท่า ข.17 และ เรือเจ้าท่า 217 ระยะทาง 600 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 40 เมตร ลึก 2.5 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอกที่ควรขุด 49,292.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน เมื่อทำการขุดลอกเพิ่มความลึกร่องน้ำทางเรือเดิน ทำให้ชาวประมงสามารถนำเรือประมงขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส จำนวน 109 ลำ ผ่านเข้าออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา และยังทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำทะเลขึ้น-ลงได้ดีส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับประโยชน์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลจากคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุม ยังคงพัดพาตะกอนทรายมาทับถมตลอดเวลา กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมอาชีพทำการประมงสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เรือสามารถเข้าออกได้สะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ หากต้องเดินทางทางน้ำ ให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย และสวมหน้ากากอนามัยตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

———————————————