“ยุทธพล” นำทีม ทส. ลงพื้นที่เพชรบุรี ลุยมอบน้ำดื่ม พร้อมเร่งช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน และหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นำน้ำดื่มสะอาด กระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง และ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนบริเวณหลังสำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดเพชรบุรีเก่า โดยตั้งเป็นศูนย์ประสานความช่วยเหลือ ณ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังมีรถผลิตน้ำดื่มและเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งกำลังพลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ส่งทีมเจ้าหน้าที่พร้อมรถผลิตน้ำดื่มสะอาด รถบรรทุกน้ำ ให้บริการน้ำดื่มสะอาดให้กับชาวบ้านบางครก จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย