ปลัด พม. รับมอบถุงยังชีพและของใช้เพื่อสุขอนามัย จาก พี แอนด์ จี ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโควิด-19 และอุทกภัย

วันที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพและของใช้เพื่อสุขอนามัย จำนวน 200 ชุด รวมมูลค่า 174,000 บาท จากนายนิธิน ดาบาริ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G และคณะ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอุทกภัย

นางพัชรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวง พม. จึงมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์ดังกล่าว และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งภาคประชาชน วันนี้ กระทรวง พม. ได้รับมอบถุงยังชีพและของใช้เพื่อสุขอนามัย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 174,000 บาท จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ได้แก่ 1) ถุงผ้าบรรจุผลิตภัณฑ์ P&G ยาสีฟัน แชมพู ใบมีดโกน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม จำนวน 200 ชุด มูลค่า 130,000 บาท 2) ถุงขยะติดเชื้อ จำนวน 600 กิโลกรัม (24,000 ชิ้น) มูลค่า 33,000 บาท และ 3) ผลิตภัณฑ์แพนทีน รีจอยส์ และเฮดแอนด์โชว์เดอร์ จำนวน 30 ลัง มูลค่า 11,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะได้นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

ทั้งนี้ ในเวลา 14.30 น ผู้บริหาร ทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ในประเด็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในรูปแบบที่เป็นโครงการต่อเนื่องอีกด้วย

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาหาร และยารักษาโรค เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนและความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัย ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. โทร. 0 2659 6476 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง

########