📣สัปดาห์สุดท้าย ก่อนปิดรับสมัครรอบ Early Recruitment สำหรับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มหน่วยงานด้านการบิน ❌สมัครฟรี ‼ หมดเขต 19 พฤศจิกายน 2564❌

✈️✈️✈️สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment สำหรับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มหน่วยงานด้านการบิน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่

✅ วิชาโทการจราจรทางอากาศ

✅ วิชาโทการท่าอากาศยาน

✅ วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

✅ วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

✅ วิชาโทธุรกิจสายการบิน

✅ วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

✅ แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

✅ แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

✅ วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

📍ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ สมัครเลย 👉 https://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 2211, 2221