รมว.คมนาคม ตรวจราชการจังหวัดระนองติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ พร้อมส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง ให้กับโรงพยาบาลระนอง เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง และหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินการของหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ โครงข่ายถนนขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร โครงข่ายทางถนนของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดระนอง การขยายสนามบินระนอง และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(SEC) เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือแลนด์บริดจ์ (Landbridge)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ในวันนี้ตนเองก็จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง ให้กับโรงพยาบาลระนอง เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ประชาชนในอนาคตได้มากขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้ส่งมอบให้กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการส่งมอบพื้นที่ในครั้งนี้ จะทำให้ให้โรงพยาบาลระนองเพิ่มศักยภาพและรองรับการให้บริการดูแลระบบสุขภาพของประชาชนจังหวัดระนองและกลุ่มประชากรต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการจึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ โดยขอใช้พื้นที่แขวงทางหลวงระนองที่อยู่ติดกัน จำนวน 16 ไร่ ส่วนแขวงทางหลวงระนอง จะมีการย้ายไปก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในที่ดินราชพัสดุต่อไป