สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (9 พ.ย. – 11 พ.ย. 2564)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงหนักมาก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 92.5 มม. ที่ จ. สงขลา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณฝนลดลง ยกเว้นบริเวณภาคใต้ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 135.1 มม. ที่ จ. นราธิวาส

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น บริเวณภาคใต้ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 372.0 มม. ที่ จ. สงขลา