นายก ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพตาบอด สั่ง รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ มอบเงินเยียวยาและสิทธิประโยชน์ทดแทนถึงบ้านที่นนทบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้จำนวน 2,400 บาทต่อเดือน ตลอดชีวิต และเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 10,000 บาท แก่นางสาวบุษกร เจริญชัย อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพพิการตาบอดทั้ง 2 ข้างณ บ้านของผู้ประกันตน ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กรณีของนางสาวบุษกร กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อร้องเรียนผ่านรายการ เรื่องนี้คุณต้องรู้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ตนเป็นผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ เพื่อรับเงินเยียวยาได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เคยถูกศาลมีคำสั่งให้ล้มละลาย ทันทีที่ทราบข่าวท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนและเงินเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งนางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางสาวบุษกร เพื่อให้ความช่วยเหลือกรอกข้อมูลรับเงินเยียวยา พร้อมให้ยื่นเอกสารเป็นผู้ทุพพลภาพเพื่อพิจารณาจ่ายเงินทดแทน

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันและท่านโฆษก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ยังบ้านของผู้ประกันตนมาตรา 39ที่ทุพพลภาพตาบอดทั้งสองข้าง จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้และเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน

สำหรับนางสาวบุษกร ที่ทุพพลภาพตาบอดนั้น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน เคยเข้าผ่าตัดตาทั้งสองข้างเมื่อปี 2555 – 2556 อาการหลังผ่าตัดพร่ามัวไม่ดีขึ้น
ซึ่งจากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่า ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเห็นลาง ๆ สำนักงานประกันสังคมจึงอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564