รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต นิวไทย ถึงซอยลาดพร้าว 87 วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต นิวไทย ถึงซอยลาดพร้าว 87  วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต นิวไทย ถึงซอยลาดพร้าว 87 ระยะทางประมาณ 600 เมตร ในวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน ผู้ใช้เส้นทางเข้า – ออก ซอยลาดพร้าว 87 สามารถเข้า – ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานขนส่งชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) เข้าสู่พื้นที่ประกอบชิ้นงาน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว  รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline