เกษตรฯ แจ้งเตือนชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังไรสี่ขาซุ่มระบาดช่วงแล้ง

กรมวิชาการเกษตร  เตือนชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังไรสี่ขาระบาดช่วงแล้ง  หากระบาดรุนแรง ผลเล็กลีบ ร่วง  ไม่ได้ขนาด  แนะวิธีกำจัดให้ตัดทำลายจั่นช่อดอกและช่อผลของมะพร้าวทั้งหมดจนกว่าจะไม่พบอาการลูกลาย  พ่นสารฆ่าไรอย่างน้อย 4 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์  พร้อมปลูกไม้กันลมป้องการแพร่ระบาด

นายศรุต  สุทธิอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งนี้ขอแจ้งเตือนให้ชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไรสี่ขามะพร้าว ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายและระบาดในแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญหลายประเทศ เช่น บราซิล อินเดีย เม็กซิโก  ซึ่งปัจจุบันเริ่มระบาดและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญ เช่น สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  โดยไรสี่ขามะพร้าวจะอาศัยดูดกินอยู่ใต้กลีบเลี้ยงของผล ทำให้เกิดเป็นแผลร่องลึก  ทำให้ขนาดผลเล็กลงอย่างชัดเจน  หากระบาดรุนแรงจะทำให้มะพร้าวผลเล็ก  ร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงจะเล็กลีบไม่ได้ขนาด ไม่สามารถจำหน่ายได้   ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องสำรวจและกำจัดไรสี่ขาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะไม่พบอาการของการระบาดในพื้นที่อีก

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ลงพื้นที่สวนมะพร้าวที่พบการระบาดของไรสี่ขาพร้อมกับให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดไรสี่ขามะพร้าวให้แก่เกษตรกร  โดยให้ตัดทำลายจั่นช่อดอกและช่อผลของมะพร้าวทั้งหมดจนกว่าจะไม่พบอาการลูกลาย   ซึ่งวิธีกำจัดไรหลังจากตัดช่อดอก และช่อผลสามารถทำได้หลายวิธี คือ การนำไปฝังกลบโดยให้มีหน้าดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  ถ่วงน้ำโดยต้องกดให้จมน้ำทั้งหมด  ใส่ถุงพลาสติกดำตากแดดไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์  และเผาทำลายจั่นช่อดอกและช่อผลทั้งหมด  หลังตัดจั่นช่อดอกและช่อผลให้พ่นสารฆ่าไรอย่างน้อย 4 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ทุกครั้ง จนกว่าจะไม่พบอาการเข้าทำลาย  หากยังพบอาการลูกลายให้เปลี่ยนชนิดสารฆ่าไรตามกลุ่มสารออกฤทธิ์  โดยสารป้องกันกำจัดไรสี่ขามะพร้าว ตามคำแนะนำ มีดังนี้ โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  กำมะถันผง 80% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  และไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

“ไรสี่ขามะพร้าวไม่สามารถพ่นยาฆ่าไรอย่างเดียวแล้วจะกำจัดไรได้อย่างสิ้นซาก  เนื่องจากยาฆ่าไรเป็นยาประเภทถูกตัวตายเท่านั้น  โดยไรจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การฉีดยาไม่สามารถโดนตัวไรได้  ดังนั้นจึงต้องตัดทำลายจั่นช่อดอกและช่อผลของมะพร้าวทั้งหมด  รวมทั้งไรสี่ขายังแพร่กระจายโดยอาศัยลมพัดพาจึงควรปลูกไม้กันลม เพื่อป้องกันไม่ให้ไรสี่ขาแพร่กระจายเข้ามาภายในสวนอีก” นายศรุต  กล่าว

************************************