🍜วศ.อว. ลงพื้นที่ขอนแก่น ช่วย ผปก.แปรรูปจิ้งหรีด เสริมแกร่งยกระดับธุรกิจอาหารตอบโจทย์ตลาดโลก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำทีมโดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเทค 58 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจอาหาร รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจิ้งหรีดในการนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค

ดร.จิราภรณ์ฯ กล่าวว่า วศ. เล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคตโดยเฉพาะอาหารโปรตีนทางเลือก ตลอดจนการศึกษาอัตลักษณ์ด้านรสชาติพืชอาหารไทยจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีความโดดเด่นด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ประกอบการมีความต้องการให้พัฒนาสูตรเส้นสปาเก็ตตี้ เส้นพาสต้าฯลฯ ที่มีจิ้งหรีดเป็นส่วนประกอบหลักเนื่องจากพัฒนามาหลายครั้งแต่ไม่เกิดผลสำเร็จวศ.จึงลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดี โปรตีนสูง รสชาติไม่เปลี่ยนหลังจากใส่บรรจุภัณฑ์ และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อไปปรับสูตรและวิเคราะห์ค่าโภชนาการต่างๆในห้องปฏิบัติการเพื่อผลักดันธุรกิจอาหารของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป

คุณรุจิรา ลานสกุล ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเทคฟาร์ม กล่าวว่า ในนามของวิสาหกิจชุมชนฅนค้นแมลง และสยามเทคฟาร์มต้องขอขอบคุณ วศ. ที่ได้ทุ่มเท ให้คำแนะนำช่วยกลุ่มเข้าปีที่2 และลงพื้นที่มาถ่ายทอดนวัตกรรมเกี่ยวกับเส้นพาสต้าในครั้งนี้ เนื่องจากการแปรรูปจิ้งหรีดในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จิ้งหรีดขายสดมีราคาถูกอีกทั้งคนทำเยอะจนล้นตลาด ดังนั้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวต่างชาติ เราเล็งเห็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีดขึ้น