สภากาชาดไทย ถวายชุด “ธารน้ำใจ” แก่วัด พร้อมมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอบางซ้าย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและถวายชุดธารน้ำใจฯ แก่พระครูศรัทธาบุญกิจ เจ้าอาวาสวัดทางหลวง พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย

จากนั้น ได้ลงเรือไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 3 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ จากการร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จำนวน 2,686 ชุด ให้กับอำเภอบางซ้ายเพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันนี้ นายอำเภอบางซ้าย ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำชุดธารใจฯ ไปมอบให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ตามดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สำหรับอำเภอบางซ้าย ได้รับมอบชุดธารน้ำใจฯ จากสภากาชาดไทย ซึ่งร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3,636 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปส่วนบางส่วนแล้ว และมอบครั้งนี้อีกจำนวน 2,686 ชุด รวมทั้งสิ้น 6,322 ชุด โดยอำเภอบางซ้าย ได้รับมอบชุดธารน้ำใจ และแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั่วถึงทุกครัวเรือนแล้ว จำนวน 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน 6,322 ครัวเรือน