ขายทอด ปปง. 11.11 เกินคาด คนแห่ประมูลรถกว่า 60 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้กว่า 20 ล้านบาท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 1/2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 68 รายการ

หลังจากได้ดำเนินการขายทอดตลาดครบทุกรายการแล้ว ปรากฏว่าสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ จำนวน 57 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,510,500 บาท ราคาประมูลได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 5,864,000 บาท
โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ PORSCHE จบการประมูลที่ 6,840,000 บาท

2.รถยนต์ ยี่ห้อ BMW จบการประมูลที่ 2,010,000 บาท

3.รถเก๋ง ยี่ห้อ MITSUBISHI LANCER จบการประมูลที่ 704,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในวันพุธที่24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะทำขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภท
สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว เครื่องนับธนบัตร โทรศัพท์ตู้เซฟ อุปกรณ์สำนักงาน กวางพันธุ์ผสม ม้าพันธุ์ อานม้า และทรัพย์สินอื่น จำนวน 38 รายการ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ