กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สคร.5 จ.ราชบุรี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สคร.5 จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับเขตในสังกัดกรมควบคุมโรค หลังจากลงไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่า มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการจัดลานเบียร์ในงานวัด อันเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความมีสติและทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จ.ราชบุรี (สคร.5 จ.ราชบุรี) ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น  กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมีนายแพทย์พงษ์ธร  ชาติพิทักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ที่มีความเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความมีสติและทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จ.ราชบุรี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง และสาธารณสุขในพื้นที่ ลงตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่า “มีการเปิดลานเบียร์ในงานวัด” พบว่ามีการขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต และมีการโฆษณาสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อหลายประเภท อันเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานปิดทองของวัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และขณะที่ดำเนินการดังกล่าว เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บทางกายและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม แสดงการอาฆาตมาดร้ายเจ้าพนักงาน ซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ให้ได้รับผลกระทบกระเทือนทางใจในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ จึงสั่งการให้ไปแจ้งความดำเนินคดีโทษฐานทำร้ายเจ้าพนักงานให้ถึงที่สุด ต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร 0 2590 3342 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

*****************************************

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สคร.5 จ.ราชบุรี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค