กิจกรรมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีการจัดเสวนา /สาธิต “นม(แม่)เข่าดี ด้วยปัญญาแพทย์แผนไทย” โดยโรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี แนะนวัตกรรม ยกทรงประคบเต้าซึ่งนำสมุนไพร มะกรูด พลับพลึง เกลือ ข้าวสาร อบแห้งนำไปใส่ในซองผ้าที่เย็บเป็นถุงขนาดพอเหมาะ จากนั้นนำเจลซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแต่ทางโรงพยาบาลศรีประจันต์นำเจลที่ไม่ได้ใช้ หรือเหลือใช้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาแพคใหม่ให้ได้ขนาดตามต้องการ จากนั้นนำเจลไปแช่ในน้ำร้อน หรือน้ำเย็นแล้วแต่กรณี อีกทั้งยังได้เย็บยกทรงประคบเต้าใช้คู่กัน วิธีใช้ คุณแม่หลังคลอดนำสมุนไพรที่อยู่ในถุงผ้าพร้อมเจลที่ทำให้ร้อนหรือเย็นพอประมาณใส่เข้าไปในยกทรงประคบเต้า ประคบเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นน้ำนม ลดอาการคัดตึงเต้านมได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรระวังเจลนั้นต้องไมสร้อยจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้พอง ระคายเคือง ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนำมาใช้จริงกับคุณแม่หลังคลอดในโรงพยาบาลศรีประจันต์อย่างได้ผล

ประชาชนที่สนใจกิจกรรมดีๆ ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล Local to Global” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ