ออส. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SCG พร้อมรับมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ นวัตกรรมงานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใหม่

24 เมษายน 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุยกับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SCG นำโดย นายศาณิต เกษสุวรรณ ตำแหน่ง Total Integrated Solution & Services Director ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมรับมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ จากมูลนิธิ SCG ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่ ชุดโต๊ะเก้าอี้ ที่ได้มอบให้นี้ นับเป็นนวัตกรรมงานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใหม่ โดยการพัฒนาปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ ที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ สามารถออกแบบรูปทรงของชิ้นงานได้อย่างอิสระ ทำให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานได้ตามความต้องการ