🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ฉีดในจังหวัด

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 7,695 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 1,955,363 โด๊ส

🏘️ ฉีดในจังหวัด 1,041,493 คน

🏬 ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน

💉 เข็ม สะสม 1,339,929 คน 83.27%

💉💉 เข็ม สะสม 862,280 คน 54.58%

📌 การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center